செவ்வாய், நவம்பர் 18, 2014

சாயல்....
 
கடலை முகர்ந்து குப்பியில் அடைத்து
கையில் கொடுப்பேன் கண்ணின்மணி-அந்த
நீலம் தொலைத்த வானம் வந்து
வணங்கி கேட்கும் வண்ணமடி...

போனா போகுது தந்துவிடு
வானவில்லை கப்பம் வாங்கிக்கடி
வானும் பூமி வாழும் வரைக்கும்
வாழ வேண்டும் நீயுமடி.