வியாழன், பிப்ரவரி 27, 2014

எதிர்சொல் எழுது
1.பெண்டிரைவ்

2.ஆண்ட்ராய்ட் 


3.  .    ஃபேஸ்புக்

4.கூகுள்   
  
5.டெஸ்க்டாப்

1 கருத்து:

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!