புதன், ஜனவரி 16, 2013

குழந்தை இயேசு பேராலயம்-சேலம்
குழந்தை இயேசு பேராலயம்.15.01.2013.... அன்று பேராலயத்தின் பெருவிழாவும் புது நன்மை வழங்கும் விழாவும் மிகச்சிறப்பாக நடை பெற்றது.

3 கருத்துகள்:

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!