சனி, டிசம்பர் 01, 2012

பழமொழிகள்

இதன் அர்த்தம்.....
வழி தெரியாத இடத்திற்க்கு சென்றாலும் வாயால் அடுத்தவர்களிடம் கேட்டு அந்த இடத்தை அடைய முடியும்.

1 கருத்து:

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!