ஞாயிறு, நவம்பர் 04, 2012

ஈட்டிய விடுப்பு விண்ணப்பம்


                           ஈட்டிய விடுப்பு விண்ணப்பம்
ஆசிரியர் பெயர்ம.இருதய ஆரோக்கிய ராஜ்
பணியாற்றும் பள்ளி


ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி , சடைக்கட்டி
நியமனத்தன்மை


நிரந்தரம்
ஊதியம்பணியில் சேர்ந்த நாள்

04.08.1997
ஓய்வு பெறும் நாள்

30.09.2031
சரண்செய் விடுப்பு ஈட்டிய விடுப்பு நாட்களுக்குள் எந்த தேதியில் சரண் செய்யப்படுகின்றன விவரமும்

சென்ற சரண்செய் விடுப்பு நாட்களும் எந்த தேதியில் சரண் செய்யப்பட்டதென்ற விவரமும்

சரண்செய்யப்பட்ட பிறகு மீதம் உள்ள ஈட்டிய விடுப்பு நாட்கள்


பிறந்த தேதி


10.09.1973
விடுப்பு கணக்கு வைப்பு இணைக்கப்பட்டுள்ளதா ?

இல்லை
விண்ணப்பதாரர் கையொப்பம் மற்றும்

தேதி

தலைமை ஆசிரியர் பரிந்துரை


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!