ஞாயிறு, நவம்பர் 18, 2012

3's


கட்டுப்படுத்தவேண்டியவை மூன்று-நாக்கு,உணர்ச்சி,இச்சை.

கவனிக்க வேண்டியவை மூன்று- பேச்சு,நடத்தை, செயல்.

விரும்ப வேண்டியவை மூன்று-தூய்மை,நேர்மை,உழைப்பு.

விலக்க வேண்டியவை மூன்று-மது,புகை,சூதாடல்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!