திங்கள், டிசம்பர் 02, 2013

கடமை

கடமை

கண்ணியம்

கட்டுப்பாடு

இப்ப எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கிறது

மிக கேவலமாக.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!