வியாழன், ஜனவரி 03, 2013

காலம்


எதையும் தள்ளி போடுவதையே
                                           
                                          வாடிக்கை யாக கொண்டவர்க்கு

                                        வெற்றி யும்...

                                                 தள்ளி நின்று தான் வேடிக்கைப் பார்க்கிறது ...

                                                   துணிந்து செயலாற்றுபவர்களைத்தான்

                                                           வெற்றி தோளில் தூக்கி .....

                                                                  தாலாட்டிகிறது...2 கருத்துகள்:

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!