புதன், நவம்பர் 21, 2012

8 's

8 best doctors in the world

1.Sunlight
2.Water
3.Rest
4.Air
5.Excercise
6.Diet
7.friend
8.Self confidence

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!