ஞாயிறு, நவம்பர் 06, 2011

விதை நெல்லெடுத்து
விருந்து....
விளை நிலங்களில்
வீடுகள்......
வயிற்றுக்கு இனி......?..?...?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!